1.0            Introductie

 

Op de eerste plaats willen we u bedanken dat u een Immersion H2O horloge heeft gekocht.

 

De H2O zal u zowel aan wal én tijdens het duiken van essentiële informatie voorzien.

De informatie tijdens het duiken bestaat uit:

 

            • Actuele diepte

            • Maximaal bereikte diepte

            • Watertemperatuur

            • Duikmodus indicator

            • Duiktijd

 

Deze gegevens zullen in het logboek worden opgeslagen zodat men ze later eenvoudig kan oproepen. Het logboek kan de gegevens van 10 duiken opslaan.

Als de H2O in de duikmodus staat dan kan de actieve achtergrondverlichting geactiveerd worden door eenvoudig gedurende 2 seconden je pols te bewegen.

Naast de Duikmodus heeft de H2O nog 4 andere functionele modi:

            • Actuele tijdsaanduidingmodus

            • Alarmmodus

            • Timermodus

            • Stopwatchmodus

De H2O is zorgvuldig vormgegeven en geproduceerd. Teneinde de Duikmodus te gebruiken dient u wel onderstaande regels in acht te nemen:

           

WAARSCHUWING

 

Duiken is een sport met een verhoogd risico. Het maken van fouten kan leiden tot verwonding of zelfs de dood. Plaats veiligheid altijd op de eerste plaats en denk eraan dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen veiligheid.

De H2O is een ondersteunend apparaat en is geen vervanging voor een duikopleiding. Zorg ervoor dat u een gedegen duikopleiding volgt alvorens te gaan duiken.

Draag er zorg voor dat u alle mogelijkheden en beperkingen van het horloge kent. Gebruik altijd een back-up apparaat. Gebruik de H2O niet voor commerciële en/of professionele duikdoeleinden.

 

 

2.0       De bedieningknoppen en het vervangen van de batterij

 

 

Afbeelding 2.1

De bedieningknoppen.

De H2O heeft 4 bedieningknoppen. Met deze drukknoppen activeer je de volgende functies: [modus], [light], [start/stop] en [lap/reset]. Met uitzondering van de Duik Modus kunnen alle functies met deze vier drukknoppen geactiveerd worden.

Bekijk de bedieningknoppen op afbeelding 2.1.

 

Het vervangen van de batterij.

Indien de batterij een te lage spanning heeft dient deze vervangen te worden (CR2032).

Let op: wij adviseren een batterij alleen te laten vervangen door een gecertificeerde agent omdat dit garandeert dat ook ná het vervangen van de batterij het horloge weer waterdicht is.

 

 

Let op:

De o-ring dient perfect in zijn sponning geplaatst te worden. Als dit niet het geval is (kan ook als de o-ring niet op de juiste manier is ingevet) dan kan het zijn dat het horloge niet waterdicht is. Nadat de batterij is vervangen dient het horloge opnieuw ingesteld te worden.

 

 

3.0            Functionele modi.

 

 

            Functionele Modi:

Het horloge heeft 6 functionele modi te weten: Actuele Tijd Modus, Alarm Modus, Stopwatch Modus, Timer Modus, Logboek, Modus en Duik Modus.

Elke functionele modus heeft een of meerdere functionele displays. De functionele display geeft aanvullende informatie behorend bij de corresponderende functionele modus.

 

Lees de volgende tekst om meer te leren over de functionele modi en hoe deze geactiveerd kunnen worden.

 

            Om te switchen tussen de verschillende modi:

Bedien de [mode] drukknop om een selectie te maken tussen Actuele Tijd Modus, Alarm Modus, Stopwatch Modus, Timer Modus, Logboek, Modus en Duik Modus.

           

            Om te switchen naar de duikmodus:

Het is niet mogelijk het horloge door middel van de drukknoppen in de Duik Modus te zetten. Het horloge activeert deze modus automatisch als het in water wordt gedompeld en een diepte bereikt van minimaal 1,5m. Als men opstijgt en zich ondieper dan 1,5m. bevindt dan zal het horloge automatisch weer in de Actuele Tijd Modus switchen.

 

Lees voor de uitgebreide informatie over de Duik Modus sectie 8.1.

 

4.0            Actuele Tijd Modus

 

        Display Actuele Tijd Modus

Je wilt naar de Display Actuele Tijd Modus: druk op de [mode] knop gevolgd door de voorafgaande in punt 3.0 beschreven Functionele Modus Selectie. De Display Actuele Tijd Modus bestaat uit twee functionele displays: de Jaar Display en de Temperatuur Display.

 

Druk op de [start/stop] in de Display Actuele Tijd Modus om te switchen tussen de Jaar Display en de Temperatuur Display.

 

            Jaar Display

De datum (dag en maand) verschijnt op de eerste rij, de weekdag op de tweede rij en tenslotte verschijnt de actuele tijd op de derde rij.

 

 

            Temperatuur Display

De datum (dag en jaar) verschijnt op de eerste rij, de weekdag en de omgevingstemperatuur (Duik Modus) verschijnen op de tweede rij en tenslotte verschijnt de actuele tijd op de derde rij.

 

 

BELANGRIJK: Indien de gebruiker een accurate temperatuurmeting wil doen dan dient men het horloge voor een tijd van 20 tot 30 minuten niet te dragen. Dit maakt een accurate temperatuurmeting mogelijk omdat zo de meting niet wordt beïnvloed door de lichaamstemperatuur.

 

OPMERKING: De wijze waarop men kan switchen tussen Metrisch (°C) en Imperiaal (°F) staat beschreven in sectie 8.5.

 

4.1            Actuele Tijd Modus: het instellen van de juiste tijd.

 

 

Afbeelding 4.1

 

            Instellen juiste tijd, instellen contrast van de display, batterij niveau.

 

Druk in de Actuele Tijd Modus de [mode] knop in en houd deze ingedrukt: de secondeaanduiding begint te knipperen. Druk op de [lap/reset] knop om de seconden op nul te zetten. Druk op de [start/stop] knop om de minuten/uren/datum te veranderen.

 

5.0       Alarm Modus

 

            Alarm Modus

Het horloge heeft drie verschillende Alarm Modi functies. Deze worden op de display aangeduid als Alarm1, Alarm2 en Alarm3. Deze verschillende Alarm Modi werken onafhankelijk van elkaar. In de volgende tekstsectie wordt besproken hoe de Alarm1 functie werkt. Dit is ook van toepassing op de werking van de Alarm2 en de Alarm3 modus.

 

Druk op de [Mode] knop gevolgd door de in sectie '3.0 Functionele Modi' beschreven volgorde.

In de Alarm Modus - Alarm1 Display, laat dan de informatie zien getoond in afbeelding 5.1.

 

            Switchen tussen de verschillende Alarm Modi

Druk op de [start/stop] knop om te switchen tussen de verschillende Alarm Modi.

 

            Alarm aan/uit.

Druk op “On” en “Off” in de Uren aanduiding.

 

Druk 3 keer op de [start/stop] knop zodat de display de tekst “CHI” aangeeft. Nu kan men tussen “On” en “Off” kiezen door de [lap/reset] knop te bedienen.

 

 

5.1       Alarm Modus – Instellen van Alarm Tijd (AL 1)

 

            Instellen Alarm Tijd.

In de volgende tekstsectie wordt besproken hoe de Alarm1 functie werkt. Dit is ook van toepassing op de werking van de Alarm2 en de Alarm3 modus.

 

Druk gedurende 2 seconden op de [mode] knop om de Alarm1 insteldisplay te activeren.

 

Wanneer de minutenaanduiding knippert, kan men door op de[start/stop] knop te drukken, switchen tussen seconden/minuten/uren.

Door de [lap/reset] knop kort in te drukken verandert men de aanduiding in stappen van 1. Als men de knop ingedrukt houdt zal de aanduiding sneller veranderen.

 

Houd de [mode] knop ingedrukt als de gewenste instelling is bereikt.

 

Indien er gedurende 1 minuut geen knoppen bediend worden zal het horloge automatisch terugkeren naar de Actuele Tijdmodus.

 

            Switchen tussen Alarm aan en uit

Druk op de [lap/reset] knop in de Alarm1 display om het alarm te activeren dan wel te deactiveren.

Als het teken ·  wordt getoond en de ingestelde alarmtijd is bereikt zal het alarm gedurende 30 seconden hoorbaar zijn.

 

6.0            Stopwatch Modus

 

            Stopwatch Modus

Druk op de [mode] knop gevolgd door de in sectie “3.0 Functionele Modi Selectie” om de Stopwatch Modus functie te selecteren.

 

Is de Stopwatch functie geselecteerd dan verschijnt in de display de aanduiding 'Chron' op de eerste rij. Op de tweede rij staan de rondenummers en de urenteller. De minuten, seconden en 1/100 seconden teller staan op de derde rij.

 

Het horloge kan de tijd, een tussentijd en rondetijden meten (een tussentijd opslaan wanneer de stopwatch nog loopt). De Stopwatch functie kan tot een grootte van 23 uren, 59 minuten en 59,99 seconden ingezet worden, hierna begint het tellen weer bij nul. Het horloge kan 99 tussentijden opslaan.

 

            De stopwatch op nul stellen.

Om een nieuwe tijdmeting te doen, switch naar de “All-Zero” display.

 

Houd de [lap/reset] knop gedurende 2 seconden ingedrukt zodat de stopwatch ophoudt met tellen en de aanduiding “ERASE” verschijnt. Knippert deze aanduiding: druk op de [mode] knop om de stopwatch op nul te zetten.

OPMERKING: Als de stopwatch op nul gezet wordt dan zal het geheugen (tussentijden, rondetijden en dergelijke) ook op nul gezet worden.

 

6.1            Stopwatch Modus – Het gebruik van de Stopwatch functie

 

            De verstreken tijd en opgetelde verstreken tijd.

Druk in de 'All-Zero' display, op de [start/stop] knop om de stopwatch te activeren. Druk nogmaals op de [start/stop] knop om de stopwatch te stoppen. De verstreken tijd wordt in de display aangeduid.

 

Herhaal de bovengenoemde handeling om de opgetelde verlopen tijd af te kunnen lezen of zet de stopwatch op nul om een nieuwe tijdwaarneming te starten.

 

Lees sectie “6.0 Stopwatch op nul zetten” voor gedetailleerde beschrijving om de stopwatch op nul te zetten.

 

            Opslaan van tussentijden.

Om een tussentijd op te slaan dient men op het gewenste moment de [lap/reset] knop in te drukken als de stopwatch loopt. De opgeslagen tussentijd en rondeaanduiding verschijnen dan in de display gedurende 5 seconden.

 

Herhaal deze handeling om andere tussentijden/rondeaanduidingen op te slaan.

 

 

            Oproepen tussentijden/rondeaanduidingen.

Het oproepen van opgeslagen tussentijden/rondeaanduidingen gaat als volgt: druk [lap/reset] knop als de stopwatch gestopt is: de tussentijden/rondeaanduidingen verschijnen in de display. Een volgende tussentijd/rondeaanduiding kan opgeroepen worden door de [lap/reset] knop wederom in te drukken.

 

7.0       Timer Modus

 

            Timer Modus

Het horloge heeft 3 verschillende Timer functies te weten Timer1, Timer2 en Timer3. Elke Timer functie heeft zijn eigen unieke teleigenschappen.

 

De Timer modus kan geactiveerd worden door de “Timer Mode” te selecteren zoals beschreven in punt “3.0 Functionele Modi”.

 

In de Timer Modus, verschijnt de aanduiding “Timer ID” op de eerste rij, de eindtijd en de telmethode (UP, SP of SRP) op de tweede rij en de eindtijd (minuten en seconden) verschijnen op de derde rij.

 

 

            De telmethode

Timer1 (UP): De Timer1 zal aftellen vanaf de starttijd en zodra de tijd verstreken is doorgaan met tellen.

 

Timer2 (SP): De Timer2 zal aftellen vanaf de starttijd en zodra de tijd verstreken is stoppen met tellen.

 

Timer3 (RP): De Timer3 zal aftellen vanaf de starttijd en zodra de tijd verstreken opnieuw met aftellen beginnen vanaf de starttijd.

 

            De starttijd

Dit is de tijd die in de display wordt aangeduid en kan ingesteld worden tussen1 seconde en 99 uur, 59 minuten en 59 seconden.

 7.1      Timer Modus – Instellen van de starttijd en de telmethode.

 

            Instellen van de starttijd en de telmethode.

De telmethode kan ingesteld worden door de [mode] knop ingedrukt te houden en de Timer stopt met tellen.

 

De Timer functies “1”, “2”, “3”  knipperen nu. Kies de gewenste functie uit door tussen de verschillende Timer functies te switchen door de [start/stop] knop in te drukken. Bevestig je keuze door de [lap/reset] knop in te drukken. Kijk voor de functiebeschrijvingen van de verschillende Timer functies in punt “7.0”.

 

Als één van de instellingen knippert (seconden, minuten of uren) druk dan eenmaal op de [lap/reset] knop om de instelling met 1 stap te verhogen of houd deze knop ingedrukt om sneller te verhogen.

 

Houd de [mode] knop ingedrukt als de instellingen naar wens zijn om naar de insteldisplay terug te keren.

 

Als er binnen één minuut geen knoppen bediend worden dan keert het horloge automatisch terug in de Actuele Tijd Modus.

 

7.2       Timer Modus – het gebruik van de Timer functie.

 

            Het gebruik van de Timer functie

In de onderliggende tekst wordt uitgelegd op welke wijze de Timer1 functie werkt. Afgezien van de telmethode is deze beschrijving ook van toepassing op de Timer2 en de Timer3 functie.

 

Als de starttijd is ingesteld druk op de [start/stop] knop om de Timer te activeren.

 

Het aftellen kan worden gestopt door de [start/stop] knop wederom in te drukken. Druk nogmaals de [start/stop] knop in om verder te gaan met aftellen.

 

Er zullen piep signalen te horen zijn tijdens het aftellen.

 

            Terug naar de starttijd.

Door de [lap/reset] knop ingedrukt te houden (voordat de eindtijd is bereikt) keert men terug naar de starttijd.

 

            Timer Alarm signaal

Er klinken 2 korte piepsignalen als de Timer de 15,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 minuten, 50, 40, 30, 20, 10 seconden grens passeert.

 

Er klinkt bij elke seconde een kort piepsignaal als de Timer de laatste 9 8,7,6,5,4,3,2,1 secondegrens passeert.

 

Drie piepsignalen zijn hoorbaar als de Timer de nulgrens bereikt.

 


8.0       Duik Modus (DIVE)

 

            Dive Modus voorzorgmaatregelen.

Druk NOOIT op de drukknoppen onder water en schroef NOOIT de schroefkroon open als het horloge is ondergedompeld in vloeistof. Dit kan het vollopen van het horloge tot gevolg hebben.

Controleer vóór het duiken het batterij niveau en vervang deze indien nodig. Lees hierover meer informatie in “2.0 De bedieningknoppen en het vervangen van de batterij”.

 

Als de sensor vochtig wordt zal de Dive Modus worden geactiveerd. Dit kan ook gebeuren door bijvoorbeeld transpiratievocht. Maak indien nodig de sensor droog met een zachte doek.

 

Als er zich vuil rond de sensor bevindt kan het zijn dat de Dive Modus niet wordt geactiveerd. In dit geval dient men de sensor schoon te maken met een zachte doek.

 

           

            Duik Modus

De Duik Modus wordt automatisch geactiveerd als het horloge ondergedompeld wordt in een vloeistof en een diepte van minimaal 1,5m bereikt. Als daarna weer een geringere diepte wordt bereikt dan 1,5m dan keert het horloge automatisch weer terug naar de Actuele Tijd Modus.

 

In de Duik Modus worden de volgende gegevens aangeduid;

 

            1) Actuele diepte,

            2) Actuele watertemperatuur.

            3) De maximaal bereikte diepte (van die duik).

            4) De Duik Modus Indicator,

            5) Verstreken duiktijd.

 

Bekijk afbeelding 8.1 voor een verdere uitleg.

 

 

8.1  Duik Modus – Duik Modus indicator, duikwater selectie en Actieve achtergrond verlichting.

Software Upgrade

 

Dit H2O model heeft een belangrijke software upgrade ondergaan (productie datum ná 1-5-2006)

 

De software upgrade heeft betrekking op de volgende twee zaken:

 

1.              Geluidalarm: In dit model van de H2O is een stijgsnelheidalarm geïntegreerd. Dit alarm is hoorbaar als de stijgsnelheid van 10 meter per minuut wordt overschreden. Het alarm stopt automatisch als men de stijgsnelheid weer aanpast en weer minder dan 10 meter per minuut wordt.

2.              De H2O is uitgerust met de meest geavanceerde en precieze druksensor. De processor controleert constant de instelling van de sensor en past deze waar nodig aan. In geval van een grote (plotselinge) drukverandering kan het zijn dat de H2O onverhoopt overschakelt naar de Duik Modus blijft of in deze Modus blijft staan.

Belangrijk; dit levert géén gevaar op voor de duiker omdat de H2O correct zal blijven functioneren en de correcte data verstrekken tot het einde van de duik.

In het onverhoopte geval dat het horloge toch vast komt te staan in de Duik Modus zal de software na 24 uur automatisch een reset uitvoeren. Tijdens de periode van blokkeren (de display is geblokkeerd) dient het horloge niet ingezet te worden als duikinstrument.

 

 

            Duik Modus Indicator

Het H2O horloge heeft 3 duikstatus indicatoren; Afdaalindicator, Opstijgindicator en de Vast indicator Deze indicatoren zullen knipperend zichtbaar zijn als;

            1.Afdaalindicator; knippert als er met het horloge sneller wordt afgedaald dan 10m per minuut.            

            2.Opstijgindicator; deze knippert als er sneller dan 6m per minuut met het horloge wordt opgestegen.

            3.Vast-indicator; deze indicator knippert als de duiker op dezelfde diepte blijft.

 

            Zoet en zoutwater modus

Het H2O duikhorloge heeft de unieke mogelijkheid om te kiezen tussen de instelling zout (Sea) of zoet (Lake) water duik.

Bekijk afbeelding '8.5 voor meer details en op welke wijze dit ingesteld dient te worden.

 

           


Automatische Achtergrond verlichting.

De Duik Modus omhelst ook een Automatische Achtergrond Verlichting. Als de functie “Automatic Back Light” functie is geactiveerd kan de verlichting op de volgende manieren worden geactiveerd;

1) Licht schudden van de pols gedurende 2 seconden

2) Kantel het horloge achterwaarts

De achtergrond verlichting wordt gedurende 5 seconden geactiveerd.

Bekijk afbeelding '8.5 om de achtergrondverlichting in te stellen.

 

 

 

 

 

 

8.2       Duik Modus – Duiklog voor een enkelvoudige duik (voorbeeld “A”)

 

            Duiklog voor een enkelvoudige duik.(Voorbeeld “A”)

Na een duik (minimaal 10 minuten oppervlakte interval) zullen de volgende duik onder duik 1 (D1) opgeslagen zijn;

            1. De duiktijd,

            2. De maximaal bereikte diepte,

            3. De laatst gemeten watertemperatuur

            4. De datum en tijd van het begin van de duik.

 

Het logboek kan de gegevens van 10 duiken opslaan.

 

Bekijk afbeelding '9.0 Duiklogboek Modus' voor meer gegevens.

 

Opmerking; een volgende duik zal worden opgeslagen als “Duik 1”. Als het logboek vol is dan wordt “Duik 10” automatisch uit het geheugen gewist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3       Duik Modus- Duiklog en herhalingsduik.

 

            Duik Modus- Duiklog en herhalingsduik (Voorbeeld “B”).

Als tweede duik binnen een oppervlakte interval van 10 minuten wordt gestart, dan zal dit door het horloge herkend worden als een voorzetting van de eerste duik en deze duik zal als het ware doorgeteld worden. Is de oppervlakte interval langer dan 10 minuten, dan zal de volgende duik opgeslagen worden in een volgende logboekplaats.

 

Bekijk afbeelding “9.0 Duiklogboek Modus' voor meer gegevens.

 

            Log voor meerdere opeenvolgende duiken.(Voorbeeld “C”)

Als de duiker een nieuwe duik begint en de oppervlakte interval tussen de duiken is minimaal 10 minuten, dan zullen de volgende duiken opgeslagen worden in opeenvolgende plaatsen in het logboek (D1, D2, D3 etc).

 

Bekijk afbeelding “9.0 Duiklogboek Modus' voor meer gegevens.

 

8.4       Duik Modus – Duiklog en vervolg duik.

 

            Duiklog voor vervolg duik binnen 24 uur.(Voorbeeld “D”)

Als de duiker een duik heeft beëindigd en een vervolg duik begint minimaal 10 minuten later maar binnen 24 uur na deze duik dan zal het horloge deze duik opslaan als nieuwe duik op een nieuwe plaats in het logboek.

De duiktijd van deze duik zal beginnen bij 0 minuten en de indicator “REP” zal zichtbaar zijn om de duiker erop attent te maken dat er mogelijk een herhalingsduik gemaakt wordt.

De gegevens van deze duik zullen worden opgeslagen als de duik minimal 10 minuten duurt.

 

Bekijk afbeelding “9.0 Duiklogboek Modus' voor meer gegevens.

 

           

Duiklog en vervolg duik na 24 uur.(Voorbeeld “E”)

Als de duiker een vervolgduik maakt na 24 uur dan zal dit in het logboek opgeslagen worden als een nieuwe duik. Het horloge werkt nu weer als tijdens een enkelvoudige duik.

 

Bekijk afbeelding 8.2 voor meer gegevens en uitleg.

 

 

 

8.5       Duik Modus – Instellen van de Duik Modus.

 

            Instellen van de Duik Modus:

De Duik Modus kan ingesteld worden door de [mode] knop 2 seconden ingedrukt te houden in de Logboek Modus.

Als 'MO' in de display verschijnt, druk op de [start/stop] knop om de verschillende instelling te selecteren of druk op [lap/reset] knop om de Automatische Achtergrond verlichting aan/uit te zetten.

 

Als in de display 'm' of 'ft' is knippert, druk dan de [lap/reset] knop om de rekeneenheid van het horloge op metrisch (“M”) of op Imperiaal (“FT”) in te stellen.

 

Als in de display '°C' of '°F' knippert, druk dan de [lap/reset] knop om te kiezen tussen Celsius ('°C') of Fahrenheit ('°F').

 

Als 'SEA' of 'LAKE' knippert, druk dan de [lap/reset] knop om te kiezen voor Zoutwater (“SEA”) of Zoetwater (“LAKE”).

 

Als de gewenste instellingen gekozen zijn, houd dan de [mode] knop ingedrukt om de instelling modus te verlaten.

 

Als er geen knop ingedrukt wordt zal het horloge na 1 minuut automatisch naar de Actuele Tijd Modus terugkeren.

 

9.0            DUIKLOGBOEK MODUS

 

            Duiklogboek Modus

Houd de [mode] ingedrukt in de “3.0 Functionele Modus Selectie' om in het logboek terecht te komen.

 

Het Duiklogboek heeft een capaciteit voor 10 duiken. Druk op de [lap/reset] knop om de gegevens van andere duiken op te roepen.

 

            De Duiklogboek Modus Functioneel Display

Als de bedoelde duik op de display verschijnt, kan door de [start/stop] knop te bedienen geswitcht worden tussen Logboek display en Duiktijd display.

 

            Logboek Display

Duiklogboek Display: het nummer van de duik verschijnt op de eerste rij, de watertemperatuur en de maximaal bereikte diepte verschijnen op de tweede rij en de duiktijd verschijnt op de derde rij.

 

Opmerking: de aangeduide temperatuur is de laatst gemeten temperatuur tijdens de duik.

 

            Duiktijd Display

Duiktijd Display: de duiktijd en de datum van de duik verschijnen in de display op de eerste rij, de weekdag en het jaar verschijnen op de tweede rij en de aanvangstijd verschijnt op de derde rij.

 

9.1            DUIKLOGBOEK MODUS

 

            Het verwijderen van een Duiklog.

Druk op de [lap/reset] knop en houd deze ingedrukt om een gelogde duik uit het logboek te verwijderen. Kies de te verwijderen Duiklog en houd de knop ingedrukt tot “ERASE” in de display begint te knipperen. Als 'ERASE' knippert druk dan op de [start/stop] knop om de gekozen Duiklog uit het Logboek te verwijderen.

 

Opmerking; als een Duiklog wordt verwijderd, dan schuiven alle voorgaande duiken een plaats op in het Logboek.

 

Herhaal de hier boven beschreven handeling om verdere (alle) duiken uit het Duiklogboek te verwijderen.

 

 

10.0     Technische specificaties

            Actuele Tijd Modus

Uren, minuten, seconden.

Maand, datum en weekdag

12 / 24 uur modus (te kiezen door gebruiker)

 

           


Alarm Modus

Drie onafhankelijke alarm functies

Alarm 30 seconden hoorbaar

 

            Stopwatch Modus

Verlopen tijd, opgetelde verlopen tijd en rondetijden.

1/100 seconde resolutie.

Maximale tellimiet: 23 uur, 59 minuten, 59.99 seconden.

Opslaan van maximaal 99 tijden.

 

            Timer Modus

Drie telmethoden.

Resolutie: 1 seconde.

Programeerbaar van 1 seconde tot 99 uur, 59 minuten en 59 seconden

 

            Timer alarm geluiden:

1) Twee piepjes bij de laatste 15,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 minute(n) 50, 40, 30, 20 and 10 seconde(n).

2) Één piepje bij de laatste 9,8,7,6,5,4,3,2,1 seconde(n)

3) Drie piepjes bij “Nul”.

 

            Duik Modus

Diepte resolutie: 0.1m

Diepteaanduiding: 0 tot 100m

Temperatuur resolutie: 1 °C

Temperatuur aanduiding: -10 °C tot 60 °C

Verstreken tijd resolutie: 1 seconde

Verstreken tijd: van 1 seconde tot 199 minuten, 59 seconden

10 Duiklogs

 

            Achtergrondverlichting.

Activeren achtergrondverlichting door op de [light] knop te drukken.

In de Duikmodus (dieper dan 1,5m) door het horloge achterwaarts te kantelen of gedurende 2 seconde te schudden.

 

            Water Dichtheid.

Water dicht tot 200m